Dostęp online

Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa udostępnia wersje elektroniczne roczników “Eos” z lat 1894–1939.

Biblioteka Cyfrowa Uniwersytetu Wrocławskiego oferuje pełnotekstowy dostęp do “Eos” począwszy od pierwszego rocznika powojennego, a skończywszy na rocznikach najnowszych (z zachowaniem pięcioletniego okresu karencji).

Ponadto wybrane fascykuły przedwojenne oraz pierwszy powojenny (fasc. 1 vol. 41 dla lat 1940-1946) znajdują się w bibliotece cyfrowej POLONA.

Na naszej stronie internetowej udostępniamy:

  • pełnotekstowe wersje wybranych artykułów zamieszczanych w bieżących zeszytach “Eos”;
  • wszystkie artykuły dostępne obecnie w formie płyty CD dołączonej jako jubileuszowy dodatek do zeszytu 2013/2;
  • wszystkie recenzje;
  • streszczenia dysertacji doktorskich;
  • nekrologi;
  • sprawozdania.

począwszy od rocznika 2007. Dostęp do tych materiałów można uzyskać poprzez spisy treści poszczególnych zeszytów.

Our website features full-text versions of selected articles as well as all reviews, PhD summaries, obituaries and reports since 2007. They are available through contents lists.

Full contents of the 2013 Special Edition is going to appear online in May 2016.

Digital Library of Wielkopolska has made available the electronic version of full content of “Eos” volumes 1894–1939.

We are currently working on including “Eos” in one of the scholarly databases.