Didactica

Niniejsza strona ma na celu zebranie w jednym miejscu adresów rozmaitych miejsc w internecie (takich jak blogi, fora, repozytoria czy profile facebookowe), poświęconych tematyce nauczania łaciny i greki. Niektóre z wymienionych tu przedsięwzięć są prowadzone przez członków Polskiego Towarzystwa Filologicznego.

Strony internetowe:

Facebook – profile i grupy: