Dawni redaktorzy periodyku “Eos”

Ludwik Ćwikliński (1853-1942), założyciel “Eos”, redaktor roczników I 1894–VII 1901.

Jerzy Danielewicz (ur. 1942), redaktor roczników LXVII 1979–LXX 1982, LXXII 1984, fasc. 2–LXXV 1987, fasc. 1.

Sylwester Dworacki (ur. 1937), redaktor roczników LXVII 1979–XC 2003; od R. LXXXIII 1995 redaktor naczelny. Najdłużej działający redaktor w dziejach periodyku (24 roczniki).

Ryszard Gansiniec (1888-1958), redaktor roczników XXV 1921/1922–XXXV 1934.

Jerzy Kowalski (1893-1948), redaktor roczników XL 1939, XLI 1940–1946 oraz XLII 1947.

Jerzy Krókowski (1898-1967), redaktor roczników XLV 1951, fasc. 1 oraz XLVI 1952/1953–LVI 1966.

Jerzy Łanowski (1919-2000), redaktor roczników XLIX 1957/1958, fasc. 2 oraz L 1958/1959–LVII 1967/1968.

Leszek Mrozewicz (ur. 1951), redaktor roczników LXXXIII 1995–XC 2003.

Herbert Myśliwiec (1926-1998), redaktor rocznika LXXXIII 1995 i LXXXIV 1996.

Jan Sajdak (1882-1967), redaktor rocznika XXIII 1918 i XXIV 1919/1920.

Tadeusz Sinko (1877-1966), redaktor roczników XVI 1910–XXVII 1924.

Franciszek Smolka (1883-1942), redaktor roczników XXXVII 1936–XXXIX 1938.

Wiktor Steffen (1903-1997), redaktor roczników XLIII 1948–XLVIII 1956 oraz XLIX 1957/1958, fasc. 1.

Władysław Strzelecki (1905-1967), redaktor roczników XLIII 1948/1949–LI 1961.

Jan Wikarjak (1914-1983), redaktor roczników LVIII 1969/1970–LXXI 1983.

Stanisław Witkowski (1866-1950), redaktor roczników VIII 1902–XV 1915.

Andrzej Wójcik (1926-2009),redaktor roczników LXXV 1987, fasc. 2 oraz LXXVI 1988–LXXIX 1991.

Tadeusz Zieliński (1859-1944), redaktor roczników XXV 1921/1922–XXXV 1934.

Pełne noty biograficzne dawnych redaktorów “EOS” znajdują się w drugim fascykule rocznika C 2013 pisma:

Former editors of “Eos”


Ludwik Ćwikliński (1853-1942), founder of “Eos”, editor of vols. I 1894–VII 1901.

Jerzy Danielewicz (b. 1942), editor of vols. LXVII 1979–LXX 1982, LXXII 1984, fasc. 2–LXXV 1987, fasc. 1.

Sylwester Dworacki (b. 1937), editor of vols. LXVII 1979–XC 2003; since vol. LXXXIII 1995 editor in-chief. With 24 volumes prepared by him, D. is the longest-standing editor of “Eos”.

Ryszard Gansiniec (1888-1958), editor of vols. XXV 1921/1922–XXXV 1934.

Jerzy Kowalski (1893-1948), editor of vols. XL 1939, XLI 1940–1946 and XLII 1947.

Jerzy Krókowski (1898-1967), editor of vols. XLV 1951, fasc. 1 and XLVI 1952/1953–LVI 1966.

Jerzy Łanowski (1919-2000), editor of vols. XLIX 1957/1958, fasc. 2 and L 1958/1959–LVII 1967/1968.

Leszek Mrozewicz (b. 1951), editor of vols. LXXXIII 1995–XC 2003.

Herbert Myśliwiec (1926-1998), editor of vols. LXXXIII 1995 and LXXXIV 1996.

Jan Sajdak (1882-1967), editor of vols. XXIII 1918 and XXIV 1919/1920.

Tadeusz Sinko (1877-1966), editor of vols. XVI 1910–XXVII 1924.

Franciszek Smolka (1883-1942), editor of vols. XXXVII 1936–XXXIX 1938.

Wiktor Steffen (1903-1997), editor of vols. XLIII 1948–XLVIII 1956 and XLIX 1957/1958, fasc. 1.

Władysław Strzelecki (1905-1967), editor of vols. XLIII 1948/1949–LI 1961.

Jan Wikarjak (1914-1983), editor of vols. LVIII 1969/1970–LXXI 1983.

Stanisław Witkowski (1866-1950), editor of vols. VIII 1902–XV 1915.

Andrzej Wójcik (1926-2009), editor of vols. LXXV 1987, fasc. 2 and LXXVI 1988–LXXIX 1991.

Tadeusz Zieliński (1859-1944), editor of vols. w XXV 1921/1922–XXXV 1934.

Biographical notes of former editors of “EOS” are in “EOS” C 2013, fasc. 2: