Akcja “Szkoła przyjazna łacinie”

Na stronie www PTF pojawiła się zakładka pt. „Szkoła przyjazna łacinie”, w której zamieszczamy stale aktualizowaną listę szkół, w których nadal, pomimo skrajnie niesprzyjających warunków, nauczany jest język łaciński.

Będziemy wdzięczni za przekazanie Zarządowi PTF informacji na temat nauczania języka łacińskiego w Państwa placówkach, abyśmy mogli je podać do publicznej wiadomości. Uprzejmie prosimy o przesłanie danych w formie przygotowanej do publikacji na www:

Nazwa szkoły, miasto, sposób realizacji przedmiotu (“Język łaciński i kultura antyczna” w zakresie rozszerzonym / przedmiot dodatkowy / przedmiot uzupełniający / koło zainteresowań), liczba godzin w poszczególnych latach, profile klas, ew. dodatkowe informacje (np. źródło finansowania, jeśli chcemy uhonorować szlachetnego sponsora, albo informacja o stosowanych metodach dydaktycznych, podręcznikach, autorskich programach itp.).

Przy okazji prosimy też o podanie nazwiska i adresu email nauczyciela, a także jego tytułu/stopnia naukowego – te dane nie będą publikowane, ale chcielibyśmy stworzyć aktualną bazę na wewnętrzny użytek PTF.

Będziemy też wdzięczni za informacje o wszelkich kursach, warsztatach, szkołach letnich i innych inicjatywach podejmowanych przez szkoły, uczelnie i inne instytucje, a kierowanych do szerszego grona odbiorców.