1% podatku na działalność statutową Fundacji Traditio Europae

Polskie Towarzystwo Filologiczne zachęca wszystkich miłośników kultury klasycznej do przekazania 1% podatku na rzecz Fundacji “Traditio Europae”. Ze środków Fundacji finansowana jest m.in. nagroda “Optima magistra” dla najlepszego nauczyciela łaciny w Polsce.

Informacje o projektach organizowanych przez Fundację:
www.traditio-europae.org
https://pl-pl.facebook.com/traditioeurop

Fundacja „Traditio Europae”
KRS: 0000291792
Numer rachunku bankowego: Volkswagen Bank direct, konto Plus Konto biznes
16 2130 0004 2001 0426 1574 0001