Zarząd Główny PTF

Prezes honorowy Polskiego Towarzystwa Filologicznego
prof. dr hab. Marian Szarmach

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Filologicznego
(kadencja 2017–2021)

Prezes Zarządu Głównego
dr Katarzyna Ochman

Wiceprezesi Zarządu Głównego
dr hab. Gościwit Malinowski, prof. UWr
dr hab. Przemysław Nehring, prof. UMK
dr hab. Hubert Wolanin

Skarbnik Zarządu Głównego
dr Joanna Porucznik

Sekretarz Zarządu Głównego
mgr Ewa Nowak

Członkowie Zarządu Głównego
dr hab. Barbara Bibik
dr Małgorzata Cieśluk
dr Edyta Gryksa
dr hab. Monika Miazek-Męczyńska
dr Damian Pierzak
dr Jacek Pokrzywnicki
dr hab. Monika Szczot
dr hab. Joanna Usakiewicz

Przewodniczący Komisji Nagród i Wyróżnień
prof. dr hab. Marian Szarmach

Redaktor naczelny „Eos”
dr hab. Jakub Pigoń, prof. UWr

Przewodnicząca Komitetu Głównego Olimpiady Języka Łacińskiego
dr hab. Rafał Toczko

Kierownik Organizacyjny Komitetu Głównego Olimpiady Języka Łacińskiego
mgr Magdalena Awianowicz

Członkowie Komisji Rewizyjnej
dr Anna Głodowska
dr hab. Marek Hermann
dr hab. Idaliana Kaczor
dr Aneta Kliszcz
dr Janusz Ryba

Członkowie Sądu Koleżeńskiego
mgr Dariusz Gwis
dr hab. prof. UWr Jakub Pigoń
dr Joanna Rybowska
dr hab. Tomasz Sapota, prof. UŚ
prof. dr hab. Mikołaj Szymański

Przewodniczący Oddziałów Terenowych

Białystok
dr Tomasz Mojsik

Gdańsk
mgr Aleksandra Hołomej

Katowice
dr hab. Jan Kucharski

Kraków
dr Janusz Ryba

Lublin
dr Agata Łuka

Łódź
dr Joanna Rybowska

Opole
prof. dr hab. Joanna Rostropowicz

Poznań
dr hab. Magdalena Stuligrosz

Szczecin
dr Agnieszka Borysowska

Toruń
dr hab. Bartosz Awianowicz

Warszawa
dr Jan Kwapisz

Wrocław
dr Mariusz Plago