PTFPTF

Polskie Towarzystwo Filologiczne (Societas Philologa Polonorum) zostało założone w roku 1893 we Lwowie przez prof. Ludwika Ćwiklińskiego. Członkami PTF są badacze oraz miłośnicy kultury antycznej. Celem Towarzystwa jest pielęgnowanie i krzewienie w Polsce wiedzy o antyku.

Oficjalna strona internetowa PTF

Siedziba:
Polskie Towarzystwo Filologiczne
Societas Philologa Polonorum
ul. Szewska 49
PL-50-139 Wrocław
NIP: 525-15-80-948

Numer rachunku bankowego:
Bank Millennium S.A.
10 1160 2202 0000 0000 5515 6861

Polish Philological Associacion (Polskie Towarzystwo Filologiczne, Societas Philologa Polonorum) was founded in 1893 in Lwów (Lviv) by prof. Ludwik Ćwikliński. Its members are classical scholars, teachers of Latin and Ancient Greek, as well as other persons interested in classical art, history, languages and literature. The aim of the Association is to support and promote the knowledge of classical culture in Poland.

Official website of the PTF

Address:
Polskie Towarzystwo Filologiczne
Societas Philologa Polonorum
ul. Szewska 49
PL-50-139 Wrocław

Bank account:
Bank Millennium S.A.
10 1160 2202 0000 0000 5515 6861