Komitet Organizacyjny

W październiku 2020 Zarząd Główny PTF powołał Komitet Organizacyjny Kongresu FIEC Wrocław 2025 w następującym składzie:

 1. dr hab. Agnieszka Kotlińska-Toma (ISKŚO UWr) – przewodnicząca;
 2. dr Joanna Pieczonka (ISKŚO UWr) – sekretarz;
 3. dr Katarzyna Ochman (Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa
  Filologicznego);
 4. dr hab. Katarzyna Biernacka-Licznar (Dyrektor Instytutu Studiów Klasycznych,
  Śródziemnomorskich i Orientalnych UWr);
 5. dr hab. Artur Błażejewski, prof. UWr (archeologia – IAr UWr);
 6. dr hab. Gościwit Malinowski, prof. UWr (filologia klasyczna – ISKŚO UWr);
 7. prof. dr hab. Krzysztof Nawotka (historia starożytna – IH UWr).