Komitet Organizacyjny

W październiku 2020 Zarząd Główny PTF powołał Komitet Organizacyjny Kongresu FIEC Wrocław 2025 w następującym składzie:

  1. dr hab. Agnieszka Kotlińska-Toma (ISKŚO UWr) – przewodnicząca;
  2. dr Katarzyna Ochman (Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa
    Filologicznego);
  3. dr hab. Katarzyna Biernacka-Licznar (Dyrektor Instytutu Studiów Klasycznych,
    Śródziemnomorskich i Orientalnych UWr);
  4. dr hab. Artur Błażejewski, prof. UWr (archeologia – IAr UWr);
  5. dr hab. Gościwit Malinowski, prof. UWr (filologia klasyczna – ISKŚO UWr);
  6. prof. dr hab. Krzysztof Nawotka (historia starożytna – IH UWr).