Czasopismo „Eos”

„Eos. Commentarii Societatis Philologae Polonorum” jest periodykiem naukowym, w którym publikują światowej klasy specjaliści z różnych dziedzin nauk o starożytności. Czasopismo zostało założone w roku 1894 we Lwowie, a jego pierwszym redaktorem naczelnym był prof. Ludwik Ćwikliński. „Eos” jest organem Polskiego Towarzystwa Filologicznego.

Obecnie redakcja ma swoją siedzibę we Wrocławiu – w Instytucie Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych UWr.

Zgodnie z wykazem czasopism punktowanych opublikowanym przez MNiSW 31 lipca 2019 za publikację w “Eos” można otrzymać 70 punktów.

“Eos” Journal

“Eos. Commentarii Societatis Philologae Polonorum” is a peer-reviewed biannual journal devoted to Greek and Roman antiquity and classical tradition. It was founded in 1894 in Lwów (Lviv) by Ludwik Ćwikliński and is published by the Polish Classical Association (Societas Philologa Polonorum).

The editorial office is currently located at the Institute of Classical, Mediterranean and Oriental Studies at the university of Wrocław (Poland).