RedakcjaEditorial Board

REDAKCJA
prof. dr hab. Jakub Pigoń, Wrocław (REDAKTOR NACZELNY)
prof. dr hab. Krzysztof Nawotka, Wrocław

KOLEGIUM REDAKCYJNE
prof. dr hab. Jerzy Axer, Warszawa
prof. dr hab. Małgorzata Borowska, Warszawa
prof. dr hab. Sylwester Dworacki, Poznań
prof dr hab. Zofia Głombiowska, Gdańsk
prof. dr hab. Kazimierz Korus, Kraków
prof. dr hab. Gościwit Malinowski, Wrocław
prof. dr hab. Leszek Mrozewicz, Poznań
prof. dr hab. Henryk Podbielski, Lublin
prof. dr hab. Jerzy Styka, Kraków
prof. dr hab. Marian Szarmach, Toruń

SEKRETARZ REDAKCJI
dr Katarzyna Ochman, Wrocław

ADRES
Redakcja „Eos”
Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych UWr.
ul. Komuny Paryskiej 21
50-451 Wrocław

EDITOR
prof. dr hab. Jakub Pigoń, Wrocław (REDAKTOR NACZELNY)
prof. dr hab. Krzysztof Nawotka, Wrocław

EDITORIAL BOARD
prof. dr hab. Jerzy Axer, Warszawa
prof. dr hab. Małgorzata Borowska, Warszawa
prof. dr hab. Sylwester Dworacki, Poznań
prof dr hab. Zofia Głombiowska, Gdańsk
prof. dr hab. Kazimierz Korus, Kraków
prof. dr hab. Gościwit Malinowski, Wrocław
prof. dr hab. Leszek Mrozewicz, Poznań
prof. dr hab. Henryk Podbielski, Lublin
prof. dr hab. Jerzy Styka, Kraków
prof. dr hab. Marian Szarmach, Toruń

EDITORIAL ASSISTANT
dr Katarzyna Ochman, Wrocław

ADDRESS
Redakcja „Eos”
Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych UWr.
ul. Komuny Paryskiej 21
50-451 Wrocław