Bieżące wydanieCurrent Issue

Zapraszamy do składania materiałów do sto siódmego rocznika „Eos” za rok 2020. Teksty do zeszytu 2020/1 redakcja przyjmuje do 31 grudnia 2019.

The authors are invited to submit articles to be published in “Eos” CVII 2020. Submission deadline for fascicle 2020/1 is 31st Decebmer 2019.