Czasopismo „Eos”

„Eos. Commentarii Societatis Philologae Polonorum” jest periodykiem naukowym, w którym publikują światowej klasy specjaliści z różnych dziedzin nauk o starożytności. Czasopismo zostało założone w roku 1894 we Lwowie, a jego pierwszym redaktorem naczelnym był prof. Ludwik Ćwikliński. „Eos” jest organem Polskiego Towarzystwa Filologicznego.

Obecnie redakcja ma swoją siedzibę we Wrocławiu – w Instytucie Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych UWr.

Zgodnie z wykazem czasopism punktowanych opublikowanym przez MNiSW 31 lipca 2019 za publikację w „Eos” można otrzymać 70 punktów.

“Eos” Journal

“Eos. Commentarii Societatis Philologae Polonorum” is a peer-reviewed biannual journal devoted to Greek and Roman antiquity and classical tradition. It was founded in 1894 in Lwów (Lviv) by Ludwik Ćwikliński and is published by the Polish Classical Association (Societas Philologa Polonorum).

The editorial office is currently located at the Institute of Classical, Mediterranean and Oriental Studies at the university of Wrocław (Poland).

Zapraszamy do składania materiałów do sto siódmego rocznika „Eos” za rok 2020. Teksty do zeszytu 2020/1 redakcja przyjmuje do 31 grudnia 2019.

The authors are invited to submit articles to be published in “Eos” CVII 2020. Submission deadline for fascicle 2020/1 is 31st Decebmer 2019.