Członkostwo w PTF

Osoby pragnące wstąpić w szeregi naszego Towarzystwa proszone są o wypełnienie deklaracji członkowskiej online. Deklaracja zostanie przekazana do Zarządu wybranego Oddziału Terenowego. Kandydat zostanie poinformowany o decyzji Zarządu Oddziału drogą mailową. Decyzja Zarządu Oddziału o przyjęciu kandydata w poczet członków PTF nabiera mocy po dostarczeniu przez kandydata deklaracji członkowskiej podpisanej własnoręcznie lub podpisem elektronicznym.

Składki członkowskie

Składka członkowska wynosi obecnie 25 zł rocznie, co wystarcza do zapewnienia ciągłości podstawowego funkcjonowania Towarzystwa. W celu uproszczenia obsługi księgowej zachęcamy do uiszczania składek za pośrednictwem PT skarbników oddziałów terenowych, którzy zlecają zbiorcze przelewy w imieniu wszystkich członków oddziału. W sytuacji, gdyby było to niemożliwe, uprzejmie prosimy o kontakt ze skarbnikiem Zarządu Głównego, którym jest dr Joanna Porucznik (sekretariat@ptf.edu.pl).

Darowizny na cele statutowe

Gorąco zachęcamy do składania darowizn na cele statutowe PTF, a także do informowania o takiej możliwości osób i instytucji, które chciałyby zostać mecenasami kultury klasycznej. Wpływy od szlachetnych i bezinteresownych sponsorów są dla nas bezcenne, ponieważ w przeciwieństwie do dotacji państwowych (z których również skwapliwie korzystamy) nie są one obarczone koniecznością zapewnienia wkładu własnego, dzięki czemu umożliwiają swobodne realizowanie zamierzonych przedsięwzięć bez narażania Towarzystwa na straty.