Ankieta

Zapraszamy filologów klasycznych do wypełnienia ankiety, której celem jest zbadanie ich sytuacji zawodowej oraz kadrowych możliwości prowadzenia lekcji języka łacińskiego w polskich szkołach. Ankieta składa się z 16 pytań i jest dostępna w zamieszczonym poniżej formularzu.

Ankietę można też wypełnić w wersji papierowej i przesłać na adres Zarządu Głównego PTF.

Będziemy wdzięczni za rozpowszechnianie informacji o tej inicjatywie wśród filologów klasycznych.